نکات قبل از قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان

469

توجه به نکات قبل از قالبگیری پروتز ایمپلنت دندان قبل از شروع درمان لازم است تا وقتی شما پروتز را تحویل بیمار می‌دهید، به مشکل برنخورد وباب میل بیمار باشد. کلینیک دندانپزشکی مدرن https://dmcc.pro/tips-before-implant-prosthesis/