سخنان اقبال شفیع در مورد روزهای پایانی پدرش

344
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

اقبل شفیع معتقد است که پدرش را دو سه روز آخر اذیت کردند

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده