محله گل و بلبل - قسمت 15

17,930

در مجموعه محله گل و بلبل، عموپورنگ به پیشنهاد گلدون خان و بلبل خان به محله گل و بلبل آمده است. او همراه پدر و مادر و پدربزرگش، آقای عزیز، خانم چمنی، نون خالی خور، شاباش و آقای خوشحال ماجراهای تازه ای را می سازند. عمو پورنگ با کمک عمونوروز در برابر شرارت های برفک، استاد جرزنی و ملکه سایه ها می ایستند تا ساکنین محله گل و بلبل در امان بماند.

روبیک | HD
روبیک | HD 1.9 هزار دنبال کننده