بازگشت برده داری در آمریکا | رسوایی تازه پلیس آمریکا

654
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.7 هزاردنبال‌ کننده

همانطور که در تصاویر مشاهده می‌شود اقدام این افسران تگزاس آمریکا که مرد سیاه‌پوستِ دست‌بسته را مجبور به راه رفتن کرده بودند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و یادآور دوران برده‌داری آمریکا تلقی شده است.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.7 هزار دنبال کننده