سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری بهترین خلبان فانتوم اف ۴ جهان

948
dordanehha
dordanehha 8 دنبال‌ کننده

سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری بهترین خلبان فانتوم اف ۴ جهان معروف به حسین ماوریک که با خونش نگذاشت خاک وطن حتی بر پوتین دشمن بماند ...

dordanehha
dordanehha 8 دنبال کننده