حامیان صدام در جنگ تحمیلی چه کسانی بودند

1,490

آمریکا یک سال اول جنگ، خود را بی طرف نشان میداد. اما موضع بی طرفی امریکایی ها بعد از فتح خرمشهر و برهم خوردن توازن در میدان جنگ به نفع جمهوری اسلامی ایران با حمایت های همه جانبه از صدام، به مقابله با ایران پرداخت.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده