شبکه العالم- گزارش تصویری رعد الغدیر

137
137 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گزارش تلوزیونی شبکه العالم از فعالیتهای موسسه نیکوکاری رعد الغدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای ،توانبخشی ،دندانپزشکی و کار آفرینی اجتماعی توانیابان جسمی حرکتی