اولویت بندی کارها (1-8دوره 52 برنامه)

179
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

اولویت بندی کارها (قسمت هشتم بخش اول دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده