صدای باران

114

کارگردان:محمد مالکی / نویسنده:محمد مالکی / فیلم بردار:رسول صابر خطیبی / تدوین گر:معصومه محمدی / بازیگران:محمد مالکی / شهر:تبریز / پایه:هفتم