هایلایت: چلسی ۱ - ۱ لستر سیتی

99

چلسی نتوانست از تک گل میسون مونت دفاع کند و اولین بازی خانگی خود را با تساوی به اتمام رساند.