برش های دکلمه آلبوم علیرضا آذر

544

مادر ولی نماز عشا را خواند بر تختخواب رفت و فقط خوابید فردا که صبح شد پدرم از شرق، مادر غروب کردونمیتابید #علیرضآذر #آلبوم

Mojtaba_khaxtari
Mojtaba_khaxtari 19 دنبال کننده