چرا نخبگان از ایران مهاجرت می کنند

940
940 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بررسی تفصیلی علل مهاجرت نخبگان از زبان خانم دکتر حق جو، رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان