تصورکن جانگ کوک...فصل۳ پارت ۱۴

330
s.z
s.z 69 دنبال‌ کننده

لطفاً گزارش ندید ... لایک و نظر هم یادتون نره

s.z
s.z 69 دنبال کننده
JUNGKOOK.BTS

JUNGKOOK.BTS

3 هفته پیش
نیست اجی کو؟؟
s.z

s.z

3 هفته پیش
پارت ۱۵ قرار گرفت
پیج سومین الچین سانگو

پیج سومین الچین سانگو

3 هفته پیش
یاخدا خیلی حساس شدددد
s.z
s.z خخخخخخ ... نترس
JUNGKOOK.BTS

JUNGKOOK.BTS

3 هفته پیش
عالی بود اجی
s.z
s.z ممنون اجی ...❤
TILL I CraSH AnD BUUUURN شب ها میام

TILL I CraSH AnD BUUUURN شب ها میام

3 هفته پیش
خواهش.......میشه اصلتم بدی؟...البته اگه خودت بخوای هاا
s.z
s.z اول شما خواهش میکنم
TILL I CraSH AnD BUUUURN شب ها میام

TILL I CraSH AnD BUUUURN شب ها میام

3 هفته پیش
اولین لایک....فالویی بفالو..جیگر
s.z
s.z دنبالی ... ممنون