مانور ERP قشم ایر

823
سپید پرواز
سپید پرواز 12 دنبال‌ کننده

گوشه ای از تصاویر مانور ERP قشم ایر در عملیات امداد و نجات هوایی ایران

سپید پرواز
سپید پرواز 12 دنبال کننده