حقارت برجامی

197
197 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

با برجام حقارتی به ایران تحمیل کردند تاریخی روحانی رکورد بدترین دولت تاریخو زد از همه نظر