دره سرسبز یوکویا واقع در کشور ژاپن

197

در این ویدئو کلیپ به دره سرسبز یوکویا در کشور ژاپن سفر می کنیم و با با دیدن جنگل ها و آبشار زیبای اون برای لحظاتی از این دنیا فارغ می شیم. از محاسن دیگه این ویدئو فیلمبرداری فوق العاده و موسیقی زیبای اون هست که باعث آسودگی انسان میشه.