جدایی بحرین به روایت مردان شاه!

870

پشت پرده جدایی بحرین از خاک ایران را از زبان مردان شاه ببینید. این مستند برای اولین بار با استفاده از اسناد پروژه تاریخ شفاهی هاروارد تهیه شده است و میتواند دریچه های تازه ای را درباره این موضوع بگشاید.

ایرانصدا
ایرانصدا 380 دنبال کننده
reza0203

reza0203

3 ماه پیش
بحرین را بزودی به آغوش وطن برمیگردانیم باید این اتفاق بیفتد