گفتگوی سینماگر با عباس یاری - قسمت اول (بازیگر)

983

گفتگوهایی متفاوت در سینماگر درباره هنر و فن بازیگری با صاحب نظران و اهل فن در صنعت بازیکری. www.cinemagar.com

سینماگر
سینماگر 25 دنبال کننده