مسابقات فینال کشتی قهرمانی جهان 2018 روز دوم

1,875

در این ویدئو فینال اوزان 61، 74، 86و 125 کیلوگرم کشتی آزاد نمایش داده شده است. جهت مشاهده ویدئوهای اسپرت وب سایتس به www.sportwebsites.ir مراجعه نمایید.