ادامه اعتراضات مردم در بحرین

55

جوانان بحرینی با وجود انتشار کمیته به اصطلاح حقیقت یاب رژیم آل خلیفه بازهم به خیابان ها آمدند تا اعلام کنند که فریب بازی های سیاسی رژیم را نخواهند خورد.

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک