مستند خبری خام‌فروشی سنگ آهن

424

مستند خبری محمدامین رمضانی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از خام‌فروشی سنگ آهن و واردات مجدد محصول فرآوری‌شده‌ی آن. پخش شده خبر 14 شبکه یک، 3 شهریور 1398.

علی دهاقین
علی دهاقین 65 دنبال کننده