مفهوم جگر گوشه به انگلیسی چی میشه؟

81

مارو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://t.me/zabanshenas_com https://www.instagram.com/zabanshenas_com

زبانشناس
زبانشناس 15 دنبال کننده