❤❤❤

❤❤❤

3 هفته پیش
نه به نظرم باید یکی برای کت نوار باشه و یکی برای لیدی ولی خوبه می تونست بهتر از اینم باشه لایکت نمی کنم اگر نمی تونی خوب درست کنی حدقل میکس درست کن