شکمو به انگلیسی چی میشه؟

120

به کسی که خیلی غذا بخوره و انگاری هیچوقت سیر نمیشه به انگلیسی چی میگن؟ مارو با نام کاربری Zabanshenas_com دنبال کنید.

زبانشناس
زبانشناس 15 دنبال کننده