کول شراگ دمبل

4,600
ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.4 هزاردنبال‌ کننده

Dumbbell Shrug

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.4 هزار دنبال کننده