زندگی در قلعه هفتصد ساله! ایل زرزا! از مجموعه "عشق من ایران"

117

هیچ چیز زیبا تر از این نیست که ببینی ایل زرزا اصالت خودشون رو حفظ کردن و زندگی در قلعه هفتصد ساله که متعلق به قوم خودشون هست رو رها نکردن. تو این قسمت از مجموعه "عشق من ایران" درون و بیرون این قلعه رو بهتون نشون میدم. www.mehdikavandi.com

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…