برنامه پیشخوان شبکه خبر و گردشگری در اصفهان

280

ارتباط مستقیم گوینده خبر اصفهان محمدرضا فاضلی با آقای خسروی گوینده پرتوان شبکه خبر

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12