قلعه رودخان فومن گیلان Rudkhan castle

5,005

این قلعه در زمان سلجوقیان بالای کوه پوشیده شده از درختان سر سبز ساخته شده و برای رسیدن به قلعه باید از پله های پر پیچ و خم زیادی گذشت، ادامۀ مطلب در www.dournist.com