گفتگو با آرش سروری در حاشیه فریلند

55

آرش سروری، مجری و برنامه ساز فناورانه مهمان گفتگوی گیلان مدیا در حاشیه رویداد فریلند بود گیلان مدیا؛ رسانه تعاملی استان گیلان www.gilanmedia.com