اصلاح دندان هاي مولر | دکتر سعید قریشی

25

Derotating sever rotated molars could help to create space and resolve the crowiding or correcting class II relations. اصلاح دندان هاي مولر به شدت چرخيده فضاي لازم جهت اصلاح بهم ريختگي يا درمان رابطه كلاس ٢ را فراهم ميكند. www.drsaeedghorashi.com

drsaeedghorashi
drsaeedghorashi 2 دنبال کننده