هیس ماینرها فریاد نمی زنند! (قسمت سوم)

984

در قسمت سوم مستند ماینینگ به ماجرای تکراری کمبود برق ناشی از ماینینگ در ایران پرداختیم و با اعداد و ارقام به این شایعات پاسخ دادیم. در این قسمت همچنین اظهارات برخی از سرمایه گذاران حوزه ماینینگ و اعضای جامعه بلاکچین ایران بازتاب داده شده و راهکارهایی برای حل مشکل کمبود برق کشور ارائه شده است. به امید پیدا شدن یک گوش شنوا!

finmag_ir
finmag_ir 87 دنبال کننده
مستربین

مستربین

2 ماه پیش
جالب بود ! کانال ما رو هم لطفا دنبال کنید.