یک مصاحبه شغلی

237

یک پیشنهاد شغلی براتون داریم. شرایط رو هم میگیم. ببینید حاضرید قبولش کنین یا نه؟ قسمت اول به اسم یک مصاحبه شغلی