مرا به یاد می آوری؟!

372
helenrose110
helenrose110 324 دنبال‌ کننده

گربه‌های خانگی را رها نکنیم. سرنوشتی غیر از مرگ در انتظار‌شان نیست. گربه‌ای که از بچه‌گی در خانه بزرگ شده و غذایش حاضر بوده قادر به زندگی در پارک نیست قبل از ورودشان، از خود بپرسید: چرا حیوان خانگی می‌خوام؟ آیا زمان و پول کافی برای مراقبت از او دارم؟ چه حیوانی برای خانواده ما مناسب‌ است؟ آیا اجازه دارم در خانه اجاره‌ای حیوان خانگی داشته باشم؟ در صورت بیماری و سفر، کسی هست که از او مراقبت کند؟ داشتن حیوان‌ خانگی یک تعهد مادام‌العمرست

helenrose110
helenrose110 324 دنبال کننده