پاسخ کوبنده کشتی گیر ایرانی به بی احترامی کشتی گیر آمریکایی

1,360

رحمان عموزاد خلیلی دارنده مدال طلای کشتی آزاد نوجوانان جهان گفت: کشتی گیر آمریکایی با من دست نداد و من با فن یک دست و یک پا جواب بی احترامی او را دادم.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.6 هزار دنبال کننده