کتاب صوتی صد سال تنهایی نوار

72

در جادو چیست که اینطور می‌خواهیمش؟ چرا عاشق داستان‌های هری پاتر می‌شویم؟ و چرا برای درآمدن خرگوشی از کلاه لحظه شماری می‌کنیم؟ کتاب صوتی صد سال تنهایی سرشار از همین جادو‌هاست. می‌دانیم که احتمالا شما هم حسابی از اسم‌های پیچ در پیچ و مشابه این کتاب صوتی می‌ترسید. بیایید نگاهی بدون دغدغه به کتاب صوتی صدسال تنهایی داشته باشیم. دریافت کتاب صوتی صد سال تنهایی از سایت نوار : http://bit.ly/2HmLTBy

نوار
نوار 43 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…