مسئول مجازی/گزارش تلخ و طنز از سیل

49,991

مسئول مجازی طنزی است نقادانه،یا نقدی است طنازانه که با رویداد های سیاسی اجتماعی کشور شوخی می کند،این طنزها توسط مهدی محمدیان در فضای مجازی ساخته می شود.

4_negin_4

4_negin_4

6 ماه پیش
واقعا یعنی چی عالی؟
مهدی محمدیان
مهدی محمدیان ما برای سیززدگان طنز نساختیم برای بهت زدگان از سیل طنز ساختیم،نگاهتان را به طنز عوض کنید
majestic_evilshab

majestic_evilshab

6 ماه پیش
عالی؟
investment

investment

6 ماه پیش
عالی بود
saman

saman

6 ماه پیش
مثل همیشه الی