گزارشی از اکران فیلم (زهرمار)

617

گزارشی از آخرین شب برنامه اکران اختصاصی فیلم های جشنواره فجر ویژه فعالان رسانه های اجتماعی (فیلم زهرمار)