فیلم بسیار محرمانه از اتفاقی در زمان جنگ تحمیلی (خیانت)

653
653 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

عده ای از مسئولین بلند پایه که اصلاحاتی بودن باعث این ضربه شدن و چه دروغ ها به مردم گفته شد که حقیقت نداشت