مصاحبه جنجالی با وحید مرادی گنده لات ایران پس از دستگیری

11,331

مصاحبه جنجالی با وحید مرادی گنده لات ایران ( هجده تا تیر خوردم ) مصاحبه با وحید مرادی شرور و گنده لات مشهور ایران معروف به عقاب ایران پس از دستگیری و قتل