مرکز توانبخشی پارکینسون.09120452406بیگی.توانبخشی پارکینسون.فیزیوتراپی پارکینسون.

60

مرکز توانبخشی پارکینسون.توانبخشی پارکینسون.فیزیوتراپی پارکینسون.فیزیوتراپی،گفتاردرمانی،کاردرمانی پارکینسون.رزرو نوبت 09120452406بیگی.مطالب بیشتر در وبسایت www.gofkar.com

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo