اختلال ناگهانی در پخش زنده تلوزیون انگلیس و پخش۵ دقیقه پیامی ناشناس از فرای زمین

190

قطع ناگهانی پخش زنده تلوزیونی و پخش پیامی ناشناخته از فرای زمین صدایی از فرای زمین. در پس تاریکی شب چه نهفته است که انسانهای مرموز و مشهوری چون داوینچی؛ تسلا و.. شبها نمی خوابیدند? چرا انسانهای مشهوری چون شبها نمی خوابند?

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.9 هزار دنبال کننده