حضور زنان افغانی در ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال

1,782

گزارش خبرگزاری فرانسه از زنانی که در کابل، مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان را تماشا می کنند. کمتر از دو دهه قبل، در دوره طالبان، زنان افغان اجازه خروج از خانه را نیز نداشتند.

سیمرغ
سیمرغ 694 دنبال کننده