ترورهای مجاهدین خلق در سال 60

130
soada.ir
soada.ir 13 دنبال‌ کننده

شهادت 15 وزیر و 15 نماینده مجلس و رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس دستگاه قضائی کشور توسط منافقین در سال 1360

soada.ir
soada.ir 13 دنبال کننده
شبانکارگان

شبانکارگان

3 ماه پیش
عالی واقعا