جنگل حرا و درختانی شناور

4,599

جنگل زیبای حرا با درختانی شناوراز نوع مانگرو که در اثر جذر و مد از آب بیرون آمده یا زیر آب میروند از زیباییهای منحصر به فرد جزیره قشم است.این درختان نیاز به آب شیرین دارند پس