اولین برف سنگین پاییزی روستای پیته نو، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

69

روستای پیته نو، کیلومتر چهل جاده گلوگاه-دامغان، شرق مازندران گالری تصاویر شمال و زندگی روستایی در پیج اینستاگرامی @Pitehno

بریم همون D: رینبوو !!

TeyebB
10 24.9 هزار بازدید کل

jvdTitaN

jvdtitan
19 223.7 هزار بازدید کل

BEN-G بپاچیددددددددددددد

B7700
29 18.2 هزار بازدید کل