بیشترین قهرمانی در ادوار جام جهانی از سال 1930 تا 2014

82
LIONEL MESSI
LIONEL MESSI 17 دنبال کننده