نان محلی سمنان

1,170

نان محلی سمنان بدلیل کیفیت آرد و دارا بودن سبوس و همچنین پخت مطلوب آن هنوز تقاضای زیادی میان مردم سمنان دارد.

پارس تودی
پارس تودی 379 دنبال کننده