بازدید معاون اول رییس جمهوری از ایرنا

388
ایرنا
ایرنا 1.2 هزاردنبال‌ کننده

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری روز شنبه در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حضور یافت و از بخش های مختلف این سازمان بازدید کرد. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید ضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در این بازدید وی را همراهی کردند

ایرنا
ایرنا 1.2 هزار دنبال کننده