۹روز مانده به اربعین

181

کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست، عالم تمام غرقه دریای خون شدی

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده