چاه بازکن محدوده داراباد09123554055 لوله بازکنی داراباد

108
mansor4055
mansor4055 1 دنبال‌ کننده

چاه بازکن محدوده داراباد لوله بازکنی در داراباد تخلیه چاه و لوله بازکنی داراباد تخلیه چاه با تانکر ۶۰۰۰و ۱۲۰۰۰ لوله بازکنی با نرخ اتحادیه چاه بازکن محدوده داراباد باز کردن لوله های غیر قابل باز شدن با دستگاه تراکم چاه بازکن محدوده داراباد تشخیص نم و رطوبت. تشخیص نم با دستگاه و نقطه دقیق تعویض کاسه سرویس بهداشتی نصب توالت فرنگی چاه بازکن محدوده داراباد جابجایی محل سرویس بهداشتی .۰۹۱۲۳۵۵۴۰۵۵

mansor4055
mansor4055 1 دنبال کننده